top of page
Cyanotype-laboratory-20232.jpg

סדנאות מתקיימות באופן שוטף ובכל שבועצרו איתנו קשר ונתאם מועד מושלם לסדנא

מנחה | יעקב בן כהן 

720 ₪
בוגרי הסטודיו וחבר מביא חבר: 650 ₪

*כולל מע״מ, כולל חומרים

test4.png
מעבדת דפוס ציאנוטייפ

שני מפגשים של 3 שעות

סדנת מעבדה חוקרת ויוצרת בציאנוטייפ צילומי/פוטוגראמי המותאמת למאיירות, מעצבים, יוצרות ויוצרים המעוניינים לשלב בין מדיות ליצירת הדפסי ציאנוטייפ מונוטייפ/מהדורת הדפסי ציאנוטייפ!

במהלך שני מפגשי הסדנא נכיר את ההיסטוריה של הטכניקה, הכימיקלים, יישומם על משטחים, מעבדה חוקרת של זמני חשיפה והכרת כל הכלים ב״מצלמה האנלוגית״ של דפוס הציאנוטייפ. נלמד את כל שלבי פיתוח הדימוי הצילומי. נעבוד עם אובייקטים כפוטוגרמות ונגטיבים צילומיים שנפיק בסטודיו. כל שיטות העבודה שילמדו, החומרים והציוד הנחוץ בהם נעשה שימוש מאפשרים גם עבודה מהבית/מהסטודיו האישי.

 

מה נעשה בסדנא?

מפגש ראשון - שלוש שעות

- היכרות עם עולם דפוס הציאנוטייפ הידני, נכיר ונראה מקרוב שלל דוגמאות 
- עבודת מעבדה אנלוגית חוקרת - היכרות מעמיקה עם כל ה״פונקציות״       השונות של ״המצלמה״ האנלוגית של הציאנוטייפ
- צאינוטייפ פוטוגרמי, בוטאני, צלליות 

- ציאנוטייפ צילומי מתוך קבצים ועבודה עם נגטיבים
- תהליך הפיתוח של ההדפסים

מפגש שני – שלוש שעות

 

- הכימקילים: נוסחאות, מינונים ויישומם על משטחי ההדפס/נייר/בד
- הפקת מהדורת הדפסים אישית 

 

- ניתן לרכוש כשובר מתנה

פוטר
bottom of page